Háčkovanie a výšivky

Háčkovanie a výšivky

S6300407

Vývoj výšivkárstva na našom území siaha do dávnej minulosti. Aj remeselníci zaoberajúci sa výrobou výšiviek si vytvárali svoje vlastné cech. Prvé z nich vznikli u nás už v 15. storočí. Tak ako pri tkáčstve, tak aj pri výšivkách je možné zbadať regionálne rozdiely nielen v použitej technike, ale hlavne v type výšivky a ich vzoroch. Postupom času sa vytvorili takzvané regionálne typy výšiviek. Pre výšivky pochádzajúce z územia Slovenska je charakteristická farebnosť, bohatosť techník, rôznych vzorov a ornamentov. Najvýznamnejším nositeľom výšiviek sú ľudové kroje a odev, ktorý sa výrazne líši od regiónu k regiónu. Okrem odevov sa výšivkou zdobil aj bytový textil ako obrusy, prestierania, vankúše a prikrývky. Nájde sa tu aj výšivkami zdobené záclony, závesy, obrázky. Najpoužívanejšie motívy boli náboženské a zo svetských to boli rôzne postavy, príroda…..